Sterling – HTML5 Responsive Website Template

教师语言

科研项目

 

1. 主持"对外汉语教师培养模式研究"    (江苏省教育科学"十一五"规划2009年度立项已结题)

2. 主持2010年度江苏省教育厅高校哲社科学研究指导项目"国际汉语教师语用认知研究"(已结题)

3. 主持2011年镇江市社科联研究课题:"具有镇江特色的全国文明城市创建对策研究之一——
                                                                                    关于镇江市区社会噪音现状的调查报告" (已结题)

4. 主持江苏大学人文社科基金项目(JDR2005040)"对外汉语教学与汉文化交际 (已结题)